Nordfyns Kommunens Vandforsyningsplan 2019-2031 godkendt

01.04.2019

Kommunalbestyrelsen har den 28. marts 2019 endeligt vedtaget Nordfyns Kommunes Vandforsyningsplan 2019-2031

Kommunalbestyrelsen godkender den 28. marts 2019 Nordfyns Kommunes Vandforsyningsplan 2019-2031 med følgende præcisering:

Formuleringen om kravet om minimum én ledningsforbindelse kan fraviges (retningslinje 18), hvis handleplanerne frem mod 2022 på andre måder lever op til retningen og målene for planen og vandkvaliteten og forsyningssikkerheden kan sikres på anden måde.

Vandforsyningsplanen kan læses her.

Godkendelsen af vandforsyningsplanen kan ikke påklages.

Dette dokument opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk .