Forannoncering af udvidelse af kvægproduktion - Ørritslev Gade 46, 5450 Otterup

11.04.2019

Ansøgning om miljøgodkendelse efter Lov om husdyrbrug

Forannoncering af udvidelse af kvægproduktion – Ørritslev Gade 46, 5450 Otterup.

Nordfyns Kommune har modtaget ansøgning om udvidelse af kvægproduktionen på Ørritslev Gade 46, 5450 Otterup, efter Bekendtgørelsen af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning nr. 1020 af 6. juli 2018.

Der er søgt om at udvide produktionstilladelsen meddelt 20. december 2018.

Der søges om udvidelse af produktionsarealet fra 2.722 m2 til 5.460 m2.

I forbindelse med udvidelsen vil en del af de eksisterende bygninger blive fjernet og delvist erstattet af nyt byggeri.

Derudover opføres 2 nye stalde til malkekøer ca. 334 m øst for ejendommen.

Det ansøgte kræver, at kommunen giver en miljøgodkendelse til projektet.

Nordfyns Kommune skal vurdere det ansøgte i forhold til virkninger på miljøet, jf. §16a, i husdyrgodkendelsesloven.

I forbindelse med sagsbehandlingen af ansøgningen har enhver ret til at se og kommentere sagens akter.

Ideer, bemærkninger og spørgsmål til udvidelsen, samt ønsker om at se ansøgningen eller om at få tilsendt udkast til miljøgodkendelse når den foreligger, skal være modtaget af kommunen senest 9. maj 2019.

Forslag m.v. skal sendes til kommunen via www.borger.dk, teknisk@nordfynskommune.dk eller brev til Nordfyns Kommune, Teknik, Erhverv og Kultur, Østergade 23, 5400 Bogense.

En eventuel miljøgodkendelse af udvidelsen vil blive annonceret på et senere tidspunkt på kommunens hjemmeside. Miljøgodkendelsen vil til den tid kunne påklages.