Afgørelse om svineproduktion på Toderupvej 21, 5471 Søndersø

04.04.2019

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse om miljøtilladelse efter § 16 b til svineproduktion på Toderupvej 21, 5471 Søndersø

Adresse: Toderupvej 21, 5471 Søndersø.

Resumé: Der er meddelt tilladelse til at anvende det eksisterende produktionsareal på 1.629m2 med en fordeling på 221 m2 til smågrise og resten til flexgruppen ”Slagtesvin og Smågrise” i henhold til Husdyrbrugloven. Flexgruppe betyder, at arealet kan anvendes til enten smågrise, slagtesvin eller en kombination af de to dyretyper.

Der bygges ikke nyt i forbindelse med tilladelsen.

Klagefristen udløber den 2. maj 2019.

Dette dokument opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk .