Afgørelse om svineproduktionen på Sivager 20, 5400 Bogense

26.04.2019

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse: §16b miljøtilladelse til ændring af svineproduktionen på Sivager 20, 5400 Bogense

Adresse: Sivager 20, 5400 Bogense

Projekt: §16b miljøtilladelse til ændring af svineproduktionen på Sivager 20, 5400 Bogense. Produktionen udvides ikke, men godkendes efter nyeste husdyrgodkendelseslov, til en godkendelse af 325 m² produktionsareal.

Klagefristen udløber den 24. maj 2019

Dette dokument opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk .