Afgørelse om svineproduktion Møllerled 15

09.04.2019

Nordfyns Kommune meddeler §16 miljøtilladelse til ændring af svineproduktionen på Møllerled 15, 5400 Bogense.

Adresse: Møllerled 15, 5400 Bogense

Projekt: §16b miljøtilladelse til ændring af svineproduktionen

Produktionen udvides ikke, men godkendes efter nyeste husdyrgodkendelseslov, til en godkendelse af m² produktionsareal.

Klagefristen udløber den 7. maj 2019

Dette dokument opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk .