Afgørelse om at der ikke skal laves miljøkonsekvensrapport ved Horsebækvej i Otterup

26.04.2019

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse efter Miljøvurderingsloven om at der ikke skal udarbejdes miljøkonsekvensrapport før ny byggemodning ved Horsebækvej i Otterup.

Adresse: Horsebækvej i Otterup

Projekt: Afgørelse om at projektet, ny byggemodning ved Horsebækvej i Otterup, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse efter miljøvurderingsloven.

Klagefrist: 24. maj 2019

Dette dokument opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk .