VVM screening Danish Agro Skamby

28.09.2018

Nordfyns kommune har lavet en vurdering af et fyringsanlæg til kornafrens på Danish Agro, Ullerupvej 76, 5485 Skamby.

Adresse: Danish Agro, Ullerupvej 76, 5485 Skamby.

Projekt: VVM-screening af fyringsanlæg på Danish Agro, Skamby (revideret udgave af 3. oktober 2018)

Vurderingen er foregået efter Lovbekendtgørelse nr 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Klagefrist 31. oktober 2018. Klagevejledning ses i afgørelsen.