Forannoncering af udvidelse af kvægproduktion – Ørritslev Gade 46, 5450 Otterup

17.09.2018

Ansøgning om miljøgodkendelse efter Lov om husdyrbrug

Forannoncering af udvidelse af kvægproduktion – Ørritslev Gade 46, 5450 Otterup.

Nordfyns Kommune har modtaget ansøgning om udvidelse af kvægproduktionen på Ørritslev Gade 46, 5450 Otterup, efter Bekendtgørelsen af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning nr. 256 af 21. marts 2017.

Der er søgt om at udvide produktionstilladelsen meddelt i 2005.

Der søges om udvidelse af produktionsarealet fra 3.051 m2 til 2.877 m2.

Det ansøgte kræver, at kommunen giver en miljøgodkendelse til projektet.

Nordfyns Kommune skal vurdere det ansøgte i forhold til virkninger på miljøet, jf. 16a, i husdyrgodkendelsesloven. Se miljøkonsekvensrapporten her

I forbindelse med sagsbehandlingen af ansøgningen har enhver ret til at se og kommentere sagens akter.

Ideer, bemærkninger og spørgsmål til udvidelsen, samt ønsker om at se ansøgningen eller om at få tilsendt udkast til miljøgodkendelse når den foreligger, skal være modtaget af kommunen senest 3. oktober 2018

Forslag m.v. skal sendes til kommunen via www.borger.dk, teknisk@nordfynskommune.dk eller brev til Nordfyns Kommune, Teknik, Erhverv og Kultur, Østergade 23, 5400 Bogense.

En eventuel miljøgodkendelse af udvidelsen vil blive annonceret på et senere tidspunkt på kommunens hjemmeside. Miljøgodkendelsen vil til den tid kunne påklages.