Forannoncering af ændring af svineproduktion – Glavendrupvej 10, 5450 Otterup.

25.09.2018

Ansøgning om miljøgodkendelse efter Lov om husdyrbrug

Forannoncering af ændring af svineproduktion – Glavendrupvej 10, 5450 Otterup.

Nordfyns Kommune har modtaget ansøgning om en ændring af svineproduktionen på Glavendrupvej 10, 5450 Otterup, efter Bekendtgørelsen af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 1020 af 6. juli 2018.

I den eksisterende drift er 3.030 m2 produktionsareal godkendt til søer, smågrise og slagtesvin. Ansøgningen omfatter ændring af et staldafsnit til at rumme søer i stedet for smågrise og et andet staldafsnit godkendes til ”flex”, som betyder at det er valgfrit om der går søer eller slagtesvin eller en blanding af de to dyretyper. Produktionsarealet udvides ikke i forbindelsen med ansøgningen. Der bygges ikke nyt, men de to gyllebeholdere overdækkes med telt.

Det ansøgte kræver, at kommunen giver en miljøgodkendelse til projektet. I forbindelse med sagsbehandlingen af ansøgningen har enhver ret til at se og kommentere sagens akter.

Ideer, bemærkninger og spørgsmål til udvidelsen, samt ønsker om at se ansøgningen eller om at få tilsendt udkast til miljøgodkendelse når den foreligger, skal være modtaget af kommunen senest tirsdag den 9. oktober 2018.

Forslag m.v. skal sendes til kommunen via www.borger.dk, teknisk@nordfynskommune.dk eller brev til Nordfyns Kommune, Teknik, Erhverv og Kultur, Østergade 23, 5400 Bogense.

En eventuel miljøgodkendelse af udvidelsen vil blive annonceret på et senere tidspunkt på kommunens hjemmeside. Miljøgodkendelsen vil til den tid kunne påklages.