Boretilladelse til Veflinge Vandværk

21.09.2018

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse til at etablere en boring og foreløbig indvindingstilladelse gældende indtil den 21. oktober 2019.

Adresse: Veflinge Vandværk ved skovområde nær Sdr. Esterbølle.

Emne: Boretilladelse til Veflinge Vandværk ved skovområde nær Sdr. Esterbølle

Indhold: Boretilladelse efter vandforsyningsloven § 20 og 21

Klagefrist 19. Oktober 2018