September

VVM screening Danish Agro Skamby

28.09.2018

Nordfyns kommune har lavet en vurdering af et fyringsanlæg til kornafrens på Danish Agro, Ullerupvej 76, 5485 Skamby.

Forannoncering af udvidelse af kvægproduktion – Stensbyvej 41, 5485 Skamby.

26.09.2018

Ansøgning om miljøgodkendelse efter Lov om husdyrbrug

Forannoncering af ændring af svineproduktion – Glavendrupvej 10, 5450 Otterup.

25.09.2018

Ansøgning om miljøgodkendelse efter Lov om husdyrbrug

Genindbygning af lettere forurenet jord

24.09.2018

Nordfyns Kommune meddeler hermed tilladelse til genindbygning af lettere forurenet jord, i forbindelse med etablering af cykelsti på strækningen Hjadstrup - Kappendrup.

Kontrolprogram for Morud vandværk

21.09.2018

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse om kontrol af rå- og drikkevand Morud Vandværk

Boretilladelse til Veflinge Vandværk

21.09.2018

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse til at etablere en boring og foreløbig indvindingstilladelse gældende indtil den 21. oktober 2019.

VVM screening Sdr Esterbølle for Veflinge Vandværk

21.09.2018

VVM screening Sdr Esterbølle for Veflinge Vandværk

Landzonetilladelse - Heden 29, Otterup

21.09.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af dobbeltgarage

Landzonetilladelse - Bogøvej 71/73, Otterup

20.09.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af trivsels- og aktivitetsrum

Landzonetilladelse - Norupvej 106, Otterup

18.09.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af mobilmast

1 2