800m cykelsti mellem Hjadstrup og Kappendrup

25.10.2018

Nordfyns Kommune meddler afgørelse efter Miljøvurderingsloven om at der ikke skal udarbejdes miljøkonsekvensrapport før anlæggelse af 800 m cykelsti mellem Hjadstrup og Kappendrup

Projekt: Afgørelse efter miljøvurderingsloven om, at anlæggelsen af ca. 800 m dobbeltrettet cykelsti mellem landsbyerne Hjadstrup og Kappendrup langs eksisterende vej,  ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensvurdering.

Dette dokument opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk .

Klagefrist: 22. november 2018