Tilladelse til oprensning af vandhul på Gyldensteen Strand

18.10.2018

Nordfyns Kommune meddeler hermed tilladelse til oprensning af vandhul på matrikelnummer 1a, Langø, Nr. Sandager

Adresse: Matrikelnummer 1a, Langø, Nr. Sandager

Projekt: Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af vandhul.

Dette dokument opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk.

Klagefrist: 15. november 2018