Tilladelse til oprensning af sø ved Vigerslev

29.10.2018

Nordfyns Kommune meddeler hermed tilladelse til oprensning af sø på matrikelnummer 1e, Elverud Gde., Vigerslev.

Adresse: Matrikelnummer 1e, Elverud Gde., Vigerslev

Projekt: Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af sø.

Dette dokument opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk.

Klagefrist: 26. november 2018