Oktober

Afslag på ansøgning til oprensning af sø, Grindløse

30.10.2018

Nordfyns Kommune giver hermed afslag på ansøgning om dispensation til oprensning af sø på matrikelnummer 15k, Grindløse By, Grindløse.

Tilladelse til oprensning af sø ved Vigerslev

29.10.2018

Nordfyns Kommune meddeler hermed tilladelse til oprensning af sø på matrikelnummer 1e, Elverud Gde., Vigerslev.

Landzonetilladelse - Bogøvej 21, Otterup

29.10.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til udvidelse af ridehal

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 2018-4, Boligområde, Sct. Anna Park, Bogense

26.10.2018

Nordfyns Kommunalbestyrelse har d. 25. oktober 2018 vedtaget Lokalplan nr. 2018-4, Boligområde,
Sct. Anna Park, Bogense.

Høring af Kommuneplantillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017, Produktionsvirksomheder

26.10.2018

Nordfyns Kommunalbestyrelse
har den 25. oktober 2018 besluttet, at ovennævnte planforslag fremlægges i
offentlig høring

Landzonetilladelse - Klaus Berntsensvej 41, Søndersø

25.10.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til udvidelse af garage og lovliggørelse af carport

800m cykelsti mellem Hjadstrup og Kappendrup

25.10.2018

Nordfyns Kommune meddler afgørelse efter Miljøvurderingsloven om at der ikke skal udarbejdes miljøkonsekvensrapport før anlæggelse af 800 m cykelsti mellem Hjadstrup og Kappendrup

Tilladelse til oprensning af vandhul på Gyldensteen Strand

18.10.2018

Nordfyns Kommune meddeler hermed tilladelse til oprensning af vandhul på matrikelnummer 1a, Langø, Nr. Sandager

Tilladelse til indvinding af drænvand fra Kørupvej 10, Kørup, 5450 Otterup

16.10.2018

Nordfyns Kommune meddeler fornyelse af tilladelse til indvinding af overfladevand på matr. nr. 1a Kørup Hdg., Krogsbølle, Nordfyns Kommune.

Kontrolprogram for Tågerod Vandværk

15.10.2018

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse om nyt kontrolprogram for Tågerod Vandværk

1 2