Dispensation til oprensning af gadekær på matrikelnummer 77, Søndersø By

19.11.2018

Nordfyns Kommune meddeler hermed tilladelse til oprensning af gadekær på matrikelnummer 77, Søndersø By, Søndersø.

Adresse: Matrikelnummer 77, Søndersø By, Søndersø

Projekt: Tilladelse til oprensning af gadekær.

Klagefrist: 17. december 2018.

Dette dokument opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk .