Vandløbsgodkendelse til regulering af Oreafløbet

27.03.2018

Nordfyns Kommune giver tilladelse til regulering af Oreafløbet

Projektet er planlagt i samråd med ejer af ejendommen og har til hensigt at forbedre forholdene for vandmiljøet.

Spørgsmål kan rettes til undertegnede

Med venlig hilsen

Niklas Henning Jensen

Skov og Landskabsingeniør

Tlf 28 78 35 53