Vandindvindingstilladelse Morud Vandværk

16.03.2018

Nordfyns Kommune meddeler: Vandindvindingstilladelse til Morud Vandværk på 65.000 m3 vand pr år samt VVM screeningen for projektet

Adresse: Morud Vandværk

Emne: Endelig tilladelse til at indvinde grundvand til almen vandforsyning

Klagefrist: 13. april 2018