Udledningstilladelse til prøvepumpning ved Skaastrup Frihed

20.03.2018

Nordfyns Kommune giver tilladelse til prøvepumpning af ny grundvandsboring i Skåstrup Frihed ved Bogense

Nordfyns Kommune giver tilladelse til prøvepumpning af ny grundvandsboring i Skåstrup Frihed ved Bogense.

En vandmængde på 11 l/sek oppumpes, iltes og udledes til vandløbet Nyhaveafløbet. Udledningen har en varighed på 2-4 uger.

For nærmere information, kontakt Niklas Henning Jensen på 28783553 eller nikhj@nordfynskommune.dk

Klagefristen udløber den 17. april 2018