Miljøgodkendelse Søndersø Jordhotel

08.03.2018

Nordfyns kommune har meddelt miljøgodkendelsen af Søndersø Jordhotel, Gørtlervej 12,5471 Søndersø.

Adresse: Søndersø Jordhotel, Gørtlervej 12,5471 Søndersø.

Der er givet en miljøgodkendelse efter reglerne i miljøloven og tilhørende bekendtgørelser og vejledninger.

Klagefristen er 5. april 2018. Klagevejledning ses i afgørelsen.