Landzonetilladelse til at etablering af en sø, Rugårdsvej 780, 5462 Morud

05.03.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse efter planlovens § 35 til ændret anvendelse i landzone

Adresse: Rugårdsvej 780, 5462 Morud

Projekt: 

Klagefrist: 3. april 2018.