Vandindvindingstilladelse på matr. nr. 5a Brandsby By

02.05.2018

Fornyelse af tilladelse til vandindvinding på matr. nr. 5a Brandsby By, Hjadstrup, Nordfyns Kommune

Projekt: Fornyelse af  vandindvindingstilladelse til vanding af gartneriafgrøder.

Klagefrist: 30. maj 2018