Fornyelse af tilladelse til vandindvinding

17.05.2018

Nordfyns Kommune meddeler: Fornyelse af tilladelse til vandindvinding på matr. nr. 22f Skovby By, Skovby, Nordfyns Kommune

 Adresse: Matr. nr. 22f Skovby By, Skovby, Nordfyns Kommune

Projekt: Fornyelse af  vandindvindingstilladelse til vanding af gartneriafgrøder.

Klagefrist: 14. juni 2018