Miljøgodkendelse Bogensevej 49

04.05.2018

Nordfyns Kommune meddeler § 16a miljøgodkendelse af svineproduktion på Bogensevej 49, 5471 Søndersø.

Adresse: Bogensevej 49, 5471 Søndersø

Resumé: § 16a miljøgodkendelse af 1.600 m2 produktionsareal til slagtesvin på delvis fast gulv (25-49 % fast gulv). Der sker ingen ændringer i produktionsareal, gulvtype eller dyretype i forhold til eksisterende drift.

Klagefristen udløber den 1. juni 2018.