Tilladelse til at etablere en sø på Bjerrumvej 19, 5450 Otterup

16.05.2018

Nordfyns Kommune meddeler hermed tilladelse efter planlovens § 35 (ændret anvendelse i landzone) til at etablere en sø på ca. 2000 m2 på matr. nr. 6a Hjadstrup By, Hjadstrup.

Adresse: Bjerrumvej 19, 5450 Otterup

Projekt: Etablering af en sø.

Klagefrist:  14. juni 2018.