Tilladelse til etableringen af kunstgræsbanen ved Bogense G & IF

28.05.2018

Tilladelse til etablering af kunstgræsbane, samt udledningstilladelse og nedsivningstilladelse af drænvand fra banen

Adresse: Gyvelvænget 12, 5400 Bogense, matrikel nr. 24f, Bogense Markjorder

Projekt:

Klagefrist: 25. juni 2018