Høring af vandløbsgodkendelse

02.05.2018

Nordfyns Kommune påtænker at gennemføre vandplansindsats i Stenbæk/Skelbæk-systemet.

Adresse: Matriklerne 10a, Ørbæk by, Ore, 17, Ørbæk by, Ore og 12a, Skårstup by, Ore

Projekt: Projektet drejer sig om to fysiske spærringer i Stenbækkens system (ODE-39 og ODE-40), disse fysiske spærringer er udpeget i de danske vandområdeplaner og skal fjernes. Spærringerne er begge overkørsler hvor der er placeret beton rør. Indsatsen gennemføres efter aftale med lodsejerne.

Du kan læse mere om projektet her:

Eventuelle bemærkninger eller indsigelser skal skriftligt være Nordfyns Kommune i hænde senest den 31. maj 2018 og kan sendes til Teknik og Miljø, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup eller på e-mail til teknisk@nordfynskommune.dk.