Høring af vandløbsgodkendelse

02.05.2018

Nordfyns Kommune påtænker at gennemføre vandplansindsats i Stenbæk/Skelbæk-systemet.

Adresse: Matriklerne 21, Ore By, Ore og 5k, Ore By, Ore.

Projekt: Projektets formål har til hensigt at skabe bedre forhold samt fuld passage for vandløbets fauna og flora. Indsatsen gennemføres efter aftale med lodsejerne.

Du kan læse mere om projektet her:

Eventuelle bemærkninger eller indsigelser skal skriftligt være Nordfyns Kommune i hænde senest den 28. juni 2018 og kan sendes til Teknik og Miljø, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup eller på e-mail til teknisk@nordfynskommune.dk.