Høring af tillæg til vandforsyningsplan – nedlæggelse af Torup og Omegn Vandværk

26.06.2018

Hjadstrup og Omegn Vandværk overtager pr. 1. januar 2019 Torup og Omegn Vandværk. Denne ændring af vandforsyningsstrukturen kræver et tillæg til vandforsyningsplanen.

Nordfyns Kommune har udarbejdet et forslag til tillæg til vandforsyningsplanen og sender det hermed i 4 ugers offentlig høring.

Indsigelser til forslaget skal være skriftlig og så vidt muligt elektronisk på adressen teknisk@nordfynskommune.dk eller sendes til Nordfyns Kommune, Østergade 23, 5400 Bogense.

Høringsfristen er den 24. juli 2018.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Natur- og Miljømedarbejder Janna Nicolaisen, jan@nordfynskommune.dk, tlf.: 64 82 81 08.

Du kan læse tillægget til vandforsyningsplanen her.