Tilladelse til udledning af overfladevand fra Rosenhaven i Bogense

12.06.2018

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra separatkloakerede oplande i Bogense Syd - udløbsnr BOSU405R.
Med samtidig afgørelse om at etableringen af regnvandsbassinet ikke er VVM-pligtigt

Nordfyns kommune har meddelt udledningstilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra boligområdet Rosenhaven beliggende på matrikel nr. 53d, Bogense Markjorder. Vandet skal, efter rensning i rensebassin, udledes til Bogense vestre Enge via regnvandsudløb BOSU405R.

Adresse: Matrikel nr. 53d, Bogense Markjorder

Projekt: Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra separatkloakerede oplande i Bogense Syd til udløbsnr BOSU405R.

Klagefrist: 10. juli 2018