Forannoncering af udvidelse af svineproduktion – Moderupvej 18, 5471 Søndersø

27.06.2018

Nordfyns Kommune har modtaget ansøgning om at genbehandle en ansøgning om
udvidelse af svineproduktionen på Moderupvej 18, 5471 Søndersø.

Ansøgning om miljøgodkendelse efter Lov om husdyrbrug

Forannoncering af udvidelse af svineproduktion – Moderupvej 18, 5471 Søndersø.

Nordfyns Kommune har modtaget ansøgning om at genbehandle en ansøgning om udvidelse af svineproduktionen på Moderupvej 18, 5471 Søndersø.

En tidligere afgørelse om samme udvidelse er hjemvist af klagenævnet. Den ansøgte genbehandling vil blive sagsbehandlet efter Lovbekendtgørelse om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 442 af 13. maj 2016.

Der er fortsat søgt om at udvide produktionen fra 600 årssøer til 800 årssøer, svarende til 184,9 DE. Der ønskes stadig etableret en ny drægtighedsstald på 1.275 m2 beliggende øst for det eksisterende staldanlæg.

Det ansøgte kræver, at kommunen giver en miljøgodkendelse til projektet. I forbindelse med sagsbehandlingen af ansøgningen har enhver ret til at se og kommentere sagens akter.

Ideer, bemærkninger og spørgsmål til udvidelsen, samt ønsker om at se ansøgningen eller om at få tilsendt udkast til miljøgodkendelse når den foreligger, skal være kommunen i hænde senest tirsdag den 18. juli 2018.

Forslag m.v. skal sendes til kommunen via www.boger.dk, teknisk@nordfynskommune.dk eller brev til Nordfyns Kommune, Teknik og Miljø, Østergade 23, 5400 Bogense.

En eventuel miljøgodkendelse af udvidelsen vil blive annonceret på et senere tidspunkt på kommunens hjemmeside og på www.dma.mst.dk . Parterne vil få direkte besked, når der er truffet en afgørelse. Miljøgodkendelsen vil til den tid kunne påklages.