Miljøgodkendelse til udvidelse af minkfarm, Gulløkken 36, 5471 Søndersø

28.06.2018

Nordfyns Kommune meddeler: Miljøgodkendelse til udvidelse af minkfarm, Gulløkken 36, 5471 Søndersø

Adresse: Gulløkken 36, 5471 Søndersø

Projekt: § 16a Miljøgodkendelse til udvidelse af minkfarm

Klagefristen udløber den 26. juli 2018