Juni

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 14 og Lokalplan nr. 2018-1, Sommerhusområde

29.06.2018

Nordfyns Kommune har d. 20. juni 2018 vedtaget kommune-plantillæg
nr. 14 og lokalplan 2018-1 for Sommerhusområde
ved Ferievej, Sommervej, Forårsvej, Solskinsvej og Strandbyvej

Miljøgodkendelse til udvidelse af minkfarm, Gulløkken 36, 5471 Søndersø

28.06.2018

Nordfyns Kommune meddeler: Miljøgodkendelse til udvidelse af minkfarm, Gulløkken 36, 5471 Søndersø

Forannoncering af udvidelse af svineproduktion – Moderupvej 18, 5471 Søndersø

27.06.2018

Nordfyns Kommune har modtaget ansøgning om at genbehandle en ansøgning om
udvidelse af svineproduktionen på Moderupvej 18, 5471 Søndersø.

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 24, Bevaringsværdige bygninger

27.06.2018

Nordfyns
Kommune har d. 20. juni 2018 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 24, Udpegning af
bevaringsværdige bygninger i kommuneplanen. 

Høring af tillæg til vandforsyningsplan – nedlæggelse af Torup og Omegn Vandværk

26.06.2018

Hjadstrup og Omegn Vandværk overtager pr. 1. januar 2019 Torup og Omegn Vandværk. Denne ændring af vandforsyningsstrukturen kræver et tillæg til vandforsyningsplanen.

Høring af Lokalplanforslag nr. 2018-4, Boligområde Sct. Anna Park, Bogense

26.06.2018

Nordfyns Kommunalbestyrelse har den 20. juni 2018 vedtaget,
at ovennævnte planforslag skal fremlægges i offentlig høring

Landzonetilladelse - Slettens Landevej 96, Bogense

25.06.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af ny staldbygning

Landzonetilladelse - Ringevej 901, Otterup

18.06.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af læskur

Nyt vandforsyningsregulativ - Søndersø Vandværk

13.06.2018

Nordfyns Kommune har godkendt et nyt regulativ for Søndersø Vandværk

Landzonetilladelse - Odensevej 169, Bogense

12.06.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af halvtag til garage

1 2