Udledningstilladelse til Veflinge Vandværk

04.07.2018

Nordfyns Kommune meddeler: Udledningstilladelse fra boring DGU 136.1065, Veflinge vandværk, til diffus nedsivning frem til 1. marts 2019

Adresse: Veflinge Vandværk

Emne: Udledningstilladelse fra boring DGU 136.1065, Veflinge vandværk, til diffus nedsivning frem til 1. marts 2019

Indhold: Oppumpet grundvand ledes til nærliggende skov til diffus nedsivning

Klagefrist: 1. August 2018