Miljøtilladelse Sandvad 4

25.07.2018

Nordfyns Kommune meddeler § 16 b miljøtilladelse til eksisterende smågriseproduktion på Sandvad 4, 5471 Søndersø.

Adresse: Sandvad 4, 5471 Søndersø

Resumé: Den eksisterende smågriseproduktion er ønsket godkendt efter ny Husdyrbruglov.

Det betyder  § 16 b tilladelse af de eksisterende 2.583 m2 produktionsareal med delvis spaltegulv til smågrise. Staldanlægget og dyretypen ændres ikke og der bygges ikke nyt.

Klagefristen udløber den 22. august 2018.