Miljøgodkendelse Tevringevej 5

30.07.2018

Nordfyns Kommune meddeler §12 miljøgodkendelse til udvidelse af slagtesvineproduktion på Tevringevej 5, 5462 Morud.

Adresse: Tevringevej 5, 5462 Morud

Resume: Den eksisterende slagtesvineproduktion ønskes udvidet til en produktion på 14.600 slagtesvin ( 30 – 114 kg), svarende til 425,35 DE. Udvidelsen vil blive foretaget i to etaper. Godkendelsen omfatter også opførelse af ny stald og ny gyllebeholder.

§12 miljøgodkendelse