Afgørelse om midlertidig lukning af Æbelø for offentlighedens adgang

20.07.2018

Nordfyns Kommune meddeler hermed afgørelse om lukning af Æbelø for offentlighedens adgang jf. Naturbeskyttelseslovens § 27 stk. 1. jf. Jf. lovbek. nr. 934 af 27. juni 2017.

Lukningen træder i kraft fra og med d. 20. juli 2018 og frem til at Beredskab Fyn ophæver det nugældende afbrændingsforbud udstedt d. 6. juni 2018 i Nordfyns Kommune. Adgangsforbuddet omfatter hele Æbelø, Æbeløholm og Dræet.

Link til: Afgørelse om midlertidig lukning af Æbelø for offentlighedens adgang

Klagefristen er senest d. 20. august 2018.