Tillæg til miljøgodkendelse, Lindøvej 17, 5450 Otterup

11.01.2018

Nordfyns Kommune meddeler endelig afgørelse: Tillæg til miljøgodkendelse, Lindøvej 17, 5450 Otterup

Adresse: Lindøvej 17, 5450 Otterup

Resumé: Tillæg til miljøgodkendelse til udvidelse af svineproduktion

Klagefristen udløber den 8. februar 2018