Offentlig høring af vandløbsgodkendelse. Oreafløbet

18.01.2018

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse til vandløbsrestaurering.

Projektet omfatter sløjfning af en ca 1 km lang rørlagt strækning og etablering af nyt vandløbsforløb på ca 1.2 km på matriklerne 1q, 1ba, 1bc og 1t, Oregård Hgd., Ore.

Tilladelsen gives efter Vandløbsloven samt Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v.