Krydsningatilladelse Margårds Mølle Å

09.01.2018

Nordfyns Kommune meddeler krydsningstilladelse efter vandløbsloven til styret boring under Margårds Mølle Å, Søndersø

Adresse: Vejmatrikler 7000f, Vigerslev By, Vigerslev og 7000ø, Søndersø By, Søndersø

Projekt: Tilladelse til at krydse Margårds Mølle Å efter vandløbslovens § 47, jf. § 9, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

Klagefrist: 6. februar 2018.