Januar

Høring af Kommuneplantillæg nr. 23 og Lokalplan nr. 2017-7 Sommerhusområde ved Slåenvej m.fl.

31.01.2018

Nordfyns Kommunalbestyrelse har den 25. januar 2018 vedtaget, at ovennævnte planforslag fremlægges i offentlig høring.

Landzonetilladelse - Skovhavevej 3B, Bogense

30.01.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse 

Tillæg til miljøgodkendelse Strandager Skydecenter

29.01.2018

Nordfyns kommune har givet et tillæg til miljøgodkendelse til Strandager Skydecenter, Otterupvej 500, 5270 Odense N.

Landzonetilladelse - Trøjborggyden, Otterup

29.01.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse

Landzonetilladelse - Klintebjergvej 178B, Otterup

23.01.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse

Offentlig høring af vandløbsgodkendelse. Oreafløbet

18.01.2018

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse til vandløbsrestaurering.

Landzonetilladelse - Harritslevvej 9, Bogense

17.01.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse

Landzonetilladelse - Stenager 12, Skamby

17.01.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse

Landzonetilladelse - Veflinge Skovvej, Veflinge

17.01.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse

Udledningstilladelse Veflinge Vandvaerk

11.01.2018

Nordfyns Kommune meddeler: Udledningstilladelse af grundvand fra boring DGU 136.1065, Veflinge Vandværk

1 2