Vandløbsgodkendelse og dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til udlægning af skjulesten i Stavis Å ved Morud

02.02.2018

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse efter vandløbsloven til udlægning af skjulesten i Stavis Å ved Morud.
Der meddeles endvidere tilladelse efter Naturbeskyttelsesloven samt afgørelse om ikke-VVM-pligt.

Adresse: Stavis Å ved Morud

Projekt: Udlægning af 1,5 m3 skjulesten i Stavis Å ved Langesø Hallerne i Morud i forbindelse med World Fish Migration Day d. 21. april 2018.

Klagefrist: 2. marts 2018.