4 ugers høring: Partsdeling Bogense Bybæk

09.02.2018

Nordfyns Kommune påtænker at træffe beslutning om partsdeling af Klimaprojekt Bogense Bybæk.

Klimaprojekt Bogense Bybæk skal sikre Bogense By mod oversvømmelse som følge af store nedbørsmængder. Projektet er realiseret i efterår/vinter 2017/2018.

Projektet er gennemført efter tilladelse efter vandløbsloven (LBK nr. 127 af 26/1 2017) samt Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering (BEK nr. 834 af 27/6 2016)

Du kan læse brevet, der er sendt i høring til de berørte lodsejere her og læse mere om projektet på kommunens hjemmeside.

Høringssvar bedes sendt til teknisk@nordfynskommune.dk  inden 12. marts 2018.

Følgende organisationer har modtaget høringsbrev:

  • Miljøstyrelsen
  • Danmarks Naturfredningsforening
  • Dansk Ornitologisk Forening
  • Dansk Botanisk Forening
  • Friluftsrådet
  • Danmarks Sportsfiskerforbund
  • Odense Bys Museer
  • Nordfyns Vandløbslaug