Forannoncering Bogensevej 49 5471

07.02.2018

Nordfyns Kommune har modtaget ansøgning om ændring af svineproduktionen på Bogensevej 49, 5471 Søndersø, efter Bekendtgørelsen af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning nr. 256 af 21. marts 2017.

Adresse: Bogensevej 49, 5471 Søndersø

Projekt: Nordfyns Kommune har modtaget ansøgning om ændring af svineproduktionen på Bogensevej 49, 5471 Søndersø, efter Bekendtgørelsen af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning nr. 256 af 21. marts 2017.

Der er søgt om at ændre produktionen. Dyreholdet udvides ikke og der bygges ikke i forbindelse med ændringen.

Det ansøgte kræver, at kommunen giver en miljøgodkendelse til projektet.

Nordfyns Kommune skal vurdere det ansøgte i forhold til virkninger på miljøet, jf. 16a, i husdyrgodkendelsesloven.

I forbindelse med sagsbehandlingen af ansøgningen har enhver ret til at se og kommentere sagens akter.

Ideer, bemærkninger og spørgsmål til udvidelsen, samt ønsker om at se ansøgningen eller om at få tilsendt udkast til miljøgodkendelse når den foreligger, skal være modtaget af kommunen senest 1. marts 2018.

Forslag m.v. skal sendes til kommunen via www.borger.dk, teknisk@nordfynskommune.dk eller brev til Nordfyns Kommune, Teknik, Erhverv og Kultur, Østergade 23, 5400 Bogense.

En eventuel miljøgodkendelse af udvidelsen vil blive annonceret på et senere tidspunkt på kommunens hjemmeside. Miljøgodkendelsen vil til den tid kunne påklages.