Afgørelse, etablering af gyllebeholder Vedbyvej 32 Søndersø

19.02.2018

Nordfyns Kommune har meddelt tilladelse til etablering af gyllebeholder på Vedbyvej 32, 5471 Søndersø.

Adresse: Vedbyvej 32, 5471 Søndersø.

Projekt: Der er givet tilladelse til etablering af 4.000 m3 gyllebeholder efter anmeldelse efter § 27 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 211 af 28. februar 2017.

Klagefristen udløber den 19. marts 2018.