Tilladelse til vandindvinding Nordfyns Vandværk

04.12.2018

Nordfyns Kommune meddeler foreløbig vandindvindingstilladelse, tilladelse til at etablere og afprøve to boringer ved Norup og tilladelse til bortledning af oppumpet vand, samt afgørelse om VVM

Nordfyns Vandværk får tilladelse til at etablere og afprøve 2 boringer ved Norup

Placering: Matr. nr. 5l og 5k, Vellinge By, Bederslev, 5450 Otterup

Projekt: Foreløbig vandindvindingstilladelse

Klagefrist: 1. januar 2019

Dette dokument opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk .