Kontrolprogram for Nr. Højrup Vandværk – VandCenter Syd A/S

17.12.2018

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse om nyt kontrolprogram for Nr. Højrup Vandværk – VandCenter Syd A/S

Adresse: Nr. Højrup Vandværk

Indhold: Drikkevandanalyser af vandet på Nr. Højrup Vandværk – VandCenter Syd A/S

Klagefrist:  Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentlig bekendtgjort.

Dette dokument opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk .