Kontrolprogram for Jersore Vandværk

17.12.2018

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse om nyt kontrolprogram for Jersore Vandværk.

Adresse: Jersore Vandværk

Indhold: Rå- og drikkevands analyser for Jersore Vandværk

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentlig bekendtgjort.

Dette dokument opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk .