Afgørelse om svineproduktion på Bredstrupvej 29, 5450 Otterup

13.12.2018

Nordfyns Kommune meddeler Afgørelse om miljøtilladelse efter § 16 b til svineproduktion på Bredstrupvej 29, 5450 Otterup

Adresse: Bredstrupvej 29, 5450 Otterup

Resumé: Der er givet tilladelse efter den nye Husdyrbruglov til at anvende det eksisterende produktionsareal på 2.906 m2 til svin, fordelt på 802 m2 til smågrise, 1.758 m2 til søer og 311 m2 til flex-svinegruppe, som betyder at der kan være både søer og/eller smågrise og/eller slagtesvin på arealet. Herudover er der 35 m2 produktionsareal til ammekvæg. Der søges om at etablerer en ny fortank til husdyrgødning. Der bygges ikke nye staldbygninger i forbindelse med ansøgningen.

Klagefristen udløber den 10. januar 2019.

Dette dokument opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk .