Afgørelse om ikke-revurdering Lindøvej 5

04.12.2018

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse om at husdyrbruget på Lindøvej 5, 5450 Otterup ikke skal revurderes.

Adresse: Lindøvej 5, 5450 Otterup.

Resumé: Afgørelse om at husdyrbruget på Lindøvej 5, 5450 Otterup ikke skal revurderes.

En miljøgodkendelse skal tages op til revurdering hvert 10. år, dog første gang efter 8 år. Et husdyrbrug som ikke er IE-brug, skal kun revurderes, hvis husdyrbruget ikke lever op til kravene om, hvor meget ammoniak ejendommens drift må tilføre særligt sårbare naturområder.

Nordfyns Kommune har efter § 39 stk. 2 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen nr. 1380 af 30. november 2017 vurderet, at husdyrbruget på Lindøvej 5, 5450 Otterup ikke er et IE-brug og at husdyrbruget lever op til kravene til ammoniakdeposition på kategori 1 og 2 natur.


Afgørelsen kan ikke påklages.


Dette dokument opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk .